logotyp

Aktuality

Zadržme vláhu v krajině - obnovení lípy - Šípková Růženka

18.11. 2020
Zadržme vláhu v krajině - obnovení lípy - Šípková RůženkaVážení rodiče,
sběrem podzimních plodů (kaštanů a šípků), které děti odevzdaly lesníkům pro přikrmování vysoké zvěře, získala mateřská škola sponzorský dar. Za něj byla zakoupena náhradní lípa, která byla dnes slavnostně zasazena. Více fotografií z této pěkné akce, kterou doprovodily děti - jelínci narativní pantomimou písně " Na tý louce zelený ...", si můžete prohlédnou v sekci fotodokumentace předškolního vzdělávání.
http://www.msbenese.cz/i-alba

Zadržme vláhu v krajině - zakončení projektu - výsadba stromů - Barevná školka

06.11. 2020
Zadržme vláhu v krajině - zakončení projektu - výsadba stromů - Barevná školkaVážení rodiče,
na konci měsíce října ukončila mateřská škola celoroční projekt s názvem " Zadržme vláhu v krajině" výsadbou nových stromů na školní zahradě Barevné školky.
Děkujeme všem: dětem, zaměstnancům školky a rodičům, kteří se na projektu spolupodíleli. A to nejen těm stávajícím, kteří do školky stále chodí, ale i těm, kteří už chodí do základní školy, ale projektu se v loňském školním roce zúčastnili.
Bližší informace si můžete přečíst v sekci Projekty.
http://www.msbenese.cz/index.php?moduser=user&page=27

Čerstvé zprávičky z ... říjen 2020

DokumentDokument

Přerušení plaveckého kurzu pokračuje

28.10. 2020

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 995, ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření a podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, p ř e r u š u j e ředitelka mateřské školy do odvoláníplavecký kurz.

Přerušení předplaveckého kurzu

09.10. 2020

Přerušení předplaveckého kurzu
V souladu s usnesením vlády České republiky č. 995, ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření a podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, p ř e r u š u j e ředitelka mateřské školy od 12. října do 31. října 2020 včetně, plavecký kurz.

Kurzovné a dopravné bude řádně vyúčtováno a buďto převedeno do 2. pololetí letošního  školního roku nebo vráceno.

Mgr. Pavla Kicková, ředitelka

Aktualizace školního řádu

01.10. 2020
Vážení rodiče předškoláků,
tedy těch dětí, které půjdou v letošním školním roce k zápisu do základní školy. Vzhledem k tomu, že je předškolní vzdělávání v tomto školním roce pro vaše děti povinné a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci může probíhat i distanční formou, předkládáme vám v sekci Dokumentace aktualizaci Školního řádu, který stanovuje pravidla pro distanční vzdělávání. Věnujte zvýšenou pozornost stránkám 12 a 13, které se tomuto novému způsobu vzdělávání věnují.
http://www.msbenese.cz/stranka-dokumentace-11

A dále žádáme vás, kteří jste se ještě nepřihlásili k odběru novinek z našich webových stránek, abyste tak učinili co nejdříve. Jak je ve shora citovaném dokumentu v odstavci 3.1.2.1. uvedeno, jednotnou komunikační platformou pro komunikaci mateřské školy se zákonnými zástupci distančně vzdělávaných předškoláků jsou právě webové stránky naší školy.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.
Vaše mateřská škola

Úplné otevření budovy J. Holuba

21.09. 2020
Vážení rodiče,
od zítřka, t.j. od úterý 22. září 2020 pro vás a vaše děti úplně otvíráme budovu J. Holuba.
Vaše mateřská škola

Částečné otevření budovy J. Holuba

14.09. 2020
Vážení rodiče,
od zítřka, t.j. od úterý 15.9.2020 pro vás znovu otevíráme budovu J. Holuba, mimo třídy Růžiček, které zůstávají v karanténě ještě do pondělí, 21.9.2020, včetně.
K předškolnímu vzdělávání budou přijaty i děti, které byly ve školce přítomny v pondělí 31.8.2020 a prošly testováním s negativním výsledkem.
Vaše otestovaná mateřská škola

Přerušení provozu v budově J. Holuba

14.09. 2020
Vážení rodiče,
v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a nedostatkem relevantních dat o výsledcích testů všech dětí, rozhodla ředitelka mateřské školy o pokračování p ř e r u š e n í provozu v budově J. Holuba a to ještě dnes, t.j. 14. září 2020.
Důvod:
Krajská hygienická stanice oznámila v neděli, dne 13.9.2020 v 17,36 hodin mateřské škole, že informace o akuálním stavu podá v pondělí, t.j. 14. září 2020 ráno.

Přerušení provozu v budově J. Holuba

11.09. 2020
Vážení rodiče,
na základě informací z Krajské hygienické stanice zůstává třída Růžiček i s třídnímu učitelkami v karanténě a to do 17.9.2020, včetně.
Pokud se týká ostatních tříd, vzhledem k tomu, že některé děti i někteří pedagogové absolvují druhý test dnes, t.j. 11.9.2020, budou výsledky známé až v neděli, t.j. 13.9.2020. Proto k rozhodnutí zda bude možné některé a které třídy otevřít v pondělí, 14. září 2020, dojde až o víkendu.
Doporučujeme vám tedy sledovat webové stránky.
Stále ještě vaše mateřská škola

Třídní schůzky

ZápisZápis

Nosíme roušky

09.09. 2020
Vážení rodiče,
od zítřka, to je 10.9.2020 vás žádáme o to, abyste opět ve všech budovách mateřské školy nosili roušky.
Děkujeme za pochopení
Mlčící

Uzavření budovy J. Holuba

07.09. 2020

 

Vážení rodiče,

v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a s účinností od zítřka, tj. od úterý 8. září 2020 a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka mateřské školy o p ř e r u š e n í provozu v budově J. Holuba a to do pátku, 11. září 2020, včetně.

Důvod:

Na základě oznámení Krajské hygienické stanice došlo k pozitivnímu nálezu u jednoho dítěte a z tohoto důvodu budou všechny děti i zaměstnanci, kteří s ním přišli do styku testováni.

Vzhledem k tomu, že se jedná o více než 30% pedagogů, nemůže mateřská škola zajistit pro ostatní děti celodenní provoz.

Aktuální informace se dozvíte na našich webových stránkách: www.msbenese.cz

Děkujeme za pochopení

V Kralupech nad Vltavou dne 7. září 2020 
Mgr. Pavla Kicková, ředitelka

Informace KHS

Dopis rodičůmDopis rodičům

Žádost o ošetřovné

FormulářFormulář

Nový klavír

03.09. 2020
Nový klavírVážení rodiče,
i ve třídě Růžiček budou od letošního školního roku děti při zpěvu, cvičení i před usnutím slyšet živou hudbu, protože byla vybavena pianinem.

Úplata za předškolní vzdělávání

02.09. 2020
Vážení rodiče,
na začátku nové školního roku jsme pro vás připravili novou službu. Jedná se o řešení plateb za předškolní vzdělávání. Nově je nebudete konzultovat ve třídě s pedagogem, ale s asistentkou ředitelky školy paní Helenou Kubovou. Paní učitelky se tak budou moci plně věnovat tomu, co jej jejich primární náplní práce a sice vzdělávání a péče o vaše děti.

Konzultační hodiny a dny asistentky ředitelky školy

Časový harmonogramČasový harmonogram

Organizace školního roku 2020/2021

27.08. 2020
Vážení rodiče,
pod tímto upozorněním naleznete soubor organizačních pokynů, kterými se bude řídit mateřská škola v novém školním roce 2020/2021.
Rodičům nově přijatých dětí připomínáme, že bez dokumentů potřebných k přijetí ( Evidenční list - potvrzený lékařem, Přihláška ke stravování, Souhlas s vyzvedáváním dítěte a Souhlas se zpracováním osobních údajů) nebude dítě dne 1. září 2020 k předškolnímu vzdělávání přijato.

Organizace školního roku 2020/2021

Organizační pokyny pro zákonné zástupceOrganizační pokyny pro zákonné zástupce

Třídní schůzky J. Holuba
Třídní schůzky U Jeslí
Třídní schůzky E. Beneše

Zadržujeme vláhu v krajině

23.06. 2020
V rámci celoročního projektu "Udržme vláhu v krajině" jsme ke všem mladým stromkům pořídili vaky na vodu. K jejich naplnění používáme dešťovou vodu, kterou schraňujeme v velkoobjemových barelech pod domečkem na hračky.

Zadržme vláhu v krajině

Zásobník dešťové vodyVak na voduVak u lípy

Experimentální koutek - novinka!

28.02. 2020
Děti stříhají, šijí, lepí a experimentují s různými materiály (papír, látka, konflíky apod.)Vážení rodiče,
v průběhu jara budou postupně zřízeny experimentální koutky, které rozšíří vzdělávací nabídku ve vzdělávací oblasti dítě a svět. Umožní totiž dětem volně experimentovat s různými materiály a surovinami (papír, látka, dřevo, přírodniny, voda, hmoty apod.), zkoumat jejich vlastnosti, manipulovat s nimi, podnikat praktické pokusy a poznávat tak svět všemi smysly.

Třiďte s námi ... třeba hliník ( nápojové plechovky, deodoranty, hliníkové nádobí, alobaly, víčka od jogurtů, čajové svíčky apod.)

Umístění nádoby - U JeslíPrvní hliníkový odpadUmístění nádoby - J. HolubaUmístění nádoby - E. Beneše
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
U Šípkové Růženky
Barevná školka
Sedmikrásky
Domů Mateřská škola Dr. E. Beneše

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign