Postupná obměna vybavení školních kuchyní budov E. Beneše a U Jeslí - 1 (4)Původní pracovní stůl v kuchyni U Jeslí

Původní pracovní stůl v kuchyni U Jeslí


www.msbenese.cz