Postupná obměna vybavení školních kuchyní budov E. Beneše a U Jeslí - 3 (4)

o jeden zpět

Starý železný stůl v kuchyni E. Beneše

Starý železný stůl v kuchyni E. Beneše


www.msbenese.cz