logotyp
Položek: 21-30 z celkem: 72   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuality

Úplata za předškolní vzdělávání

19.04. 2021
Vážení rodiče,
upozorňujeme, že vaše povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání v stanovených termínech, i přesto, že mateřská škola funguje v omezeném provozním režimu, nebyla zrušena.
Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021 bude vyúčtována a celá částka vrácena v červencovém (srpnové) vyúčtování. Úplata za duben bude pro aktuálně prezenčně vzdělávané děti IZS + děti rodičů státem stanovaných profesí ponížena na částku 450,-Kč. Přeplatek bude vyúčtován a vrácen. Stejným způsobem bude postupováno v dalších měsících, ve kterých bude platit omezení prezenčního předškolního vzdělávání.
Mateřská škola ruší do konce školního roku všechny naplánované termíny konzultačních dnů asistentky ředitelky. Pokud budete potřebovat projednat cokoli ohledně úplaty za předškolní vzdělávání, obracejte se (telefonicky nebo emailem) přímo na H. Kubovou.
email:asistentka@msbenese.cz.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Pavla Kicková, ředitelka


Odklad školní docházky

15.04. 2021
Vážení rodiče,
připomínáme těm z vás, kteří uvažují o tom požádat pro své dítě o odklad školní docházky, že je jejich povinností nahlásit tuto skutečnost mateřské škole. A dále přinést kopii rozhodnutí ředitele základní školy, který souhlas udělil.

Stanovisko mateřské školy k odkladům školní docházky:
Dítě s odkladem školní docházky se v mateřské škole tak trochu nudí. Z hlediska rozvoje jeho poznávacích schopností mu totiž nemá co nového nabídnout. Absolvováním roku navíc nezíská vyšší dovednosti jako je čtení, psaní, počítání, na které je v 6 letech prokazatelně nastaveno. Naopak, jeho chuť a nastarovaný zájem to může srazit tak, že už se nevrátí. Mateřská škola má vzdělávání pouze nabízet a může to dělat jen formami a metodami mateřské školy. Další komplikací je nástup prepuberty. Dítě už nechce být JEN dítětem, co si hraje jako malé a zůstává ve školce, přesto, že jeho vrstevníci odešli do školy.
Zvažte dobře tyto skutečnosti dřív, než budete svému dítěti "prodlužovat" dětství.
Mgr. Pavla Kicková, ředitelka


Odkladem školní docházky dítě ztrácí ...

Pohled psychologaPohled psychologa

Rozvolnění - den první

12.04. 2021
Vážení rodiče,
rádi konstatujeme, že jsme dnešní den společně zvládli na 1*. Všechny děti, které měly zájem nastoupit k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání byly přijaty. Někde to sice trvalo déle než by bylo vhodné, ale všechny začátky jsou těžké. Ve čtvrtek už to bude určitě rychlejší. Připomínáme rodičům, kteří pošlou do školky dítě s jinou osobou, že tato musí mít písemný souhlas zákonného zástupce o její přítomnosti při testování.
Vaše, opět dětským hlasy zvonící, mateřská škola.

Rozvolnění - 1. fáze

07.04. 2021
Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 6. dubna 2021, bylo vydáno mimořádné opatření k 1. fázi rozvolnění provozu mateřských škol od 12. dubna 2021.
Shora citované mimořádné opatření umožňuje prezenční přítomnost dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání a dále dětí ve věku od 2 do 5 let IZS (Integrovaného záchranného systému), v neměnných skupinách do 15 dětí. Seznam vybraných profesí na které se vztahují mimořádným opatřením určené výjimky, najdete pod tímto upozorněním. Příslušnost k taxativně vymezeným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením od zaměstnavatele.
V pondělí, 12. dubna 2021, budou tedy otevřeny na každé z našich třech budov třídy pouze pro povinně vzdělávané předškoláky a děti IZS. 
Seznamy dětí a jejich rozdělení do nově vzniklých tříd vám budou k dispozici ve vstupních prostorách jednotlivých budov.
Ostatní režimová opatření týkající se organizace provozu a testování jsou přílohou pod tímto oznámením.
Doporučujeme všem zákonným zástupcům, aby si nechali dostatečný časový prostor na testování dětí, které bude trvat 15 minut. Děti se budou testovat samy, za dohledu a dopomoci zákonného zástupce nebo jím písemně pověřeného asistenta. Instruktážní video na kterém uvidíte antigenní test, který bude naše mateřská škola používat, je umístěno pod tímto oznámením.
Pro ostatní děti omezení provozu mateřských škol podle školského zákona dále pokračuje v dosavadním režimu.
Mgr. Pavla Kicková, ředitelka
 

Vybrané profese

SeznamSeznam

Zákaz osobní přítomnosti dětí v předškolním vzdělávání stále trvá

27.03. 2021

Vážení rodiče,
usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. února 2021, byla dne 26. března 2021 prodloužena účinnost a to do 11. dubna 2021. Omezení provozu mateřských škol podle školského zákona dále pokračuje v dosavadním režimu.
Mgr. Pavla Kicková, ředitelka

Omezení provozu mateřské školy

01.03. 2021
Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26.2.2021, je s účinností od 27. února do 21. března 2021 omezen provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí v předškolním vzdělávání.

Žádost o vystavení potvrzení o ošetřovném je vám k dispozici na adrese: https://www.cssz.cz/

Aktualizované distanční předškolní vzdělávání, které je ze zákona povinné pro všechny povinně vzdělávané předškoláky, je vám od dnešního dne k dispozici na:
http://www.msbenese.cz/stranka-distancni-predskolni-vzdelavani-45
Po znovuotevření mateřské školy budou třídní učitelky výsledky vaší domací předškolní přípravy vybírat.

Úplatu za předškolní vzdělávání v měsíci březnu hradí všichni a v plné výši. Vyúčtování a vratky přeplatků budou povedeny na konci školního roku 2020/2021.

Mgr. Pavla Kicková, ředitelka

Tanec pro zlepšení nálady

19.02. 2021
Vážení rodiče,
i do naší mateřské školy doputovala horká novinka a sice tanec pro zlepšení nálady. Jeho originální školkové verze si budete moci postupně prohlédnout v naší videopozdravně.
http://www.msbenese.cz/stranka-videopozdravy-47
http://www.msbenese.cz/index.php?moduser=user&page=47
Tancujte s námi
Vaše roztančená mateřská škola


Položek: 21-30 z celkem: 72   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  
Sedmikrásky
U Jeslí 520
Šípková Růženka
Nábřeží J. Holuba 153
Barevná školka
Dr. E. Beneše 694
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou

Tel, mobil:
(+420) 315 723 402, 778 087 838

E. Beneše: 312 310 116, 315 723 402
J. Holuba: 312 310 236, 315 726 705
U Jeslí: 312 310 089, 315 727 162

Email - mslobecek@seznam.cz
jidelnamsbenese@seznam.cz
asistentka@msbenese.cz

IDDS - f6jkten
.
U Šípkové Růženky
Barevná školka
Sedmikrásky
Domů Mateřská škola Dr. E. Beneše

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign