logotyp
Položek: 1-10 z celkem: 56   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuality

Rozvolnění - 2. fáze

30.04. 2021
Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 6. dubna 2021, bylo dne 29. dubna 2021 novelizováno opatření Ministerstva zdravotnictví k 2. fázi rozvolnění provozu mateřských škol od 3. května 2021.
V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost všech dětí, bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování a pro všechny děti navštěvující mateřskou školu.
Mgr. Pavla Kicková, ředitelka

Změna testů

23.04. 2021
Vážení rodiče,
upozorňujeme vás, že během příštího týden, v závislosti na počtu testovaných, se můžete na jednotlivých budovách setkat s novým testy. Organizace i časová dotace testování zůstávají stejné.
Mgr. Pavla Kicková, ředitelka

Inzerát

22.04. 2021
Mateřská škola shání firmu nebo OSVČ na drobné úpravy a opravy budov a zařízení.
Informace na tel. 778 087 838

Předplavecký výcvik 2020/2021

20.04. 2021
Vážení rodiče,
na základě manuálu „ Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19,“ kterým MŠMT ČR stanovuje pravidla pro provoz mateřské školy a za předpokladu, že plavecký bazén zůstane až do konce letošního školního roku mimo provoz, se mateřská škola rozhodla ukončit letošní předplavecký kurz a provézt výčtování.
V těchto dnech se vám tedy na vašich účtech objeví vratky za neuskutečněné lekce + dopravu.
Mgr. Pavla Kicková, ředitelka

Úplata za předškolní vzdělávání

19.04. 2021
Vážení rodiče,
upozorňujeme, že vaše povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání v stanovených termínech, i přesto, že mateřská škola funguje v omezeném provozním režimu, nebyla zrušena.
Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021 bude vyúčtována a celá částka vrácena v červencovém (srpnové) vyúčtování. Úplata za duben bude pro aktuálně prezenčně vzdělávané děti IZS + děti rodičů státem stanovaných profesí ponížena na částku 450,-Kč. Přeplatek bude vyúčtován a vrácen. Stejným způsobem bude postupováno v dalších měsících, ve kterých bude platit omezení prezenčního předškolního vzdělávání.
Mateřská škola ruší do konce školního roku všechny naplánované termíny konzultačních dnů asistentky ředitelky. Pokud budete potřebovat projednat cokoli ohledně úplaty za předškolní vzdělávání, obracejte se (telefonicky nebo emailem) přímo na H. Kubovou.
email:asistentka@msbenese.cz.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Pavla Kicková, ředitelka


Odklad školní docházky

15.04. 2021
Vážení rodiče,
připomínáme těm z vás, kteří uvažují o tom požádat pro své dítě o odklad školní docházky, že je jejich povinností nahlásit tuto skutečnost mateřské škole. A dále přinést kopii rozhodnutí ředitele základní školy, který souhlas udělil.

Stanovisko mateřské školy k odkladům školní docházky:
Dítě s odkladem školní docházky se v mateřské škole tak trochu nudí. Z hlediska rozvoje jeho poznávacích schopností mu totiž nemá co nového nabídnout. Absolvováním roku navíc nezíská vyšší dovednosti jako je čtení, psaní, počítání, na které je v 6 letech prokazatelně nastaveno. Naopak, jeho chuť a nastarovaný zájem to může srazit tak, že už se nevrátí. Mateřská škola má vzdělávání pouze nabízet a může to dělat jen formami a metodami mateřské školy. Další komplikací je nástup prepuberty. Dítě už nechce být JEN dítětem, co si hraje jako malé a zůstává ve školce, přesto, že jeho vrstevníci odešli do školy.
Zvažte dobře tyto skutečnosti dřív, než budete svému dítěti "prodlužovat" dětství.
Mgr. Pavla Kicková, ředitelka


Odkladem školní docházky dítě ztrácí ...

Pohled psychologaPohled psychologa

Rozvolnění - den první

12.04. 2021
Vážení rodiče,
rádi konstatujeme, že jsme dnešní den společně zvládli na 1*. Všechny děti, které měly zájem nastoupit k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání byly přijaty. Někde to sice trvalo déle než by bylo vhodné, ale všechny začátky jsou těžké. Ve čtvrtek už to bude určitě rychlejší. Připomínáme rodičům, kteří pošlou do školky dítě s jinou osobou, že tato musí mít písemný souhlas zákonného zástupce o její přítomnosti při testování.
Vaše, opět dětským hlasy zvonící, mateřská škola.

Rozvolnění - 1. fáze

07.04. 2021
Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 6. dubna 2021, bylo vydáno mimořádné opatření k 1. fázi rozvolnění provozu mateřských škol od 12. dubna 2021.
Shora citované mimořádné opatření umožňuje prezenční přítomnost dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání a dále dětí ve věku od 2 do 5 let IZS (Integrovaného záchranného systému), v neměnných skupinách do 15 dětí. Seznam vybraných profesí na které se vztahují mimořádným opatřením určené výjimky, najdete pod tímto upozorněním. Příslušnost k taxativně vymezeným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením od zaměstnavatele.
V pondělí, 12. dubna 2021, budou tedy otevřeny na každé z našich třech budov třídy pouze pro povinně vzdělávané předškoláky a děti IZS. 
Seznamy dětí a jejich rozdělení do nově vzniklých tříd vám budou k dispozici ve vstupních prostorách jednotlivých budov.
Ostatní režimová opatření týkající se organizace provozu a testování jsou přílohou pod tímto oznámením.
Doporučujeme všem zákonným zástupcům, aby si nechali dostatečný časový prostor na testování dětí, které bude trvat 15 minut. Děti se budou testovat samy, za dohledu a dopomoci zákonného zástupce nebo jím písemně pověřeného asistenta. Instruktážní video na kterém uvidíte antigenní test, který bude naše mateřská škola používat, je umístěno pod tímto oznámením.
Pro ostatní děti omezení provozu mateřských škol podle školského zákona dále pokračuje v dosavadním režimu.
Mgr. Pavla Kicková, ředitelka
 

Položek: 1-10 z celkem: 56   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  
Sedmikrásky
U Jeslí 520
Šípková Růženka
Nábřeží J. Holuba 153
Barevná školka
Dr. E. Beneše 694
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou

Tel, mobil:
(+420) 315 723 402, 778 087 838

E. Beneše: 312 310 116, 315 723 402
J. Holuba: 312 310 236, 315 726 705
U Jeslí: 312 310 089, 315 727 162

Email - mslobecek@seznam.cz
jidelnamsbenese@seznam.cz
asistentka@msbenese.cz

IDDS - f6jkten
.
U Šípkové Růženky
Barevná školka
Sedmikrásky
Domů Mateřská škola Dr. E. Beneše

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign