logotyp
Položek: 21-30 z celkem: 32   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuality

Jarní úpravy školní zahrady J. Holuba

Předzahrádka po odstranění zrezlého jalovce Odstranění odumřelého zeravu  ...na jehož místě byla vysazena sakura.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDen otevřených dvěří

Šetři vodou

12.03. 2024
Šetři vodouVážení rodiče,
v rámci šetření pitnou vodou nechala mateřská škola nainstalovat šetřiče vody na umyvadlové baterie i do toalet všech deseti tříd našich třech budov.
V rámci chápaní základní číselné řady a rozvoje početní představivosti si děti od dnešního dne budou počítat do 5 nebo do 2.
Vaše vodu chránící mateřská škola.

Informace k předplaveckému výcviku a škole v přírodě

MateriálMateriál

Poděkování

14.12. 2023
PoděkováníMateřská škola děkuje za pomoc při vyklízení nepotřebného materiálu ze sklepa budovy Barevné školky panu Bričovi, Vágnerovi a Glazarovi.

Úplata za předškolní vzdělávání v roce 2024

12.12. 2023

Úplata za předškolní vzdělávání 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy reaguje tímto metodickým materiálem na novelu § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1. 1. 2024. Na základě této novely bude nově stanovovat výši úplaty zřizovatel, a to konkrétně za

·         předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 

V návaznosti na tuto změnu byla novelizována vyhláškač. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „vyhláška“). Novela vyhlášek bude účinná, stejně jako novela školského zákona, od 1. 1. 2024 (s výjimkou některých ustanovení; podrobněji dále).

Nově bude měsíční výši úplaty stanovovat zřizovatel a výpočet nebude již vázán na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy nebo školského zařízení, ale na výši minimální měsíční mzdy.

Od kdy změny platí?

Podle stávajícího znění vyhlášky mají ředitelé povinnost stanovit měsíční výši úplaty na období školního roku 2023/24, zřizovatel bude nově stanovovat měsíční výši úplaty podle upraveného znění vyhlášek až na školní rok 2024/25.

Jak stanoví zřizovatel výši úplaty?

Měsíční výše úplaty bude stanovena usnesením rady obce/kraje (v obcích, kde není rada zřízena, stanoví výši starosta na základě § 99 odst. 2 zákona o obcích).

U mateřských škol může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 8 % základní sazby minimální měsíční mzdy.

Maximální měsíční výše úplaty se odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu, která je platná v době stanovení měsíční výše úplaty.

Úplata bude nadále zasílána na účet školy, jako tomu bylo doposud.

Kdy stanovit výši úplaty na nadcházející školní rok?

Zřizovatel stanoví měsíční výši úplaty v předškolním vzdělávání a vzdělávání ve školní družině a školním klubu na další školní rok nejpozději do 30. 6. předcházejícího školního roku. Ředitel školy nebo školského zařízení následně vhodným způsobem informuje zákonné zástupce (zpravidla se jedná o webové stránky školy, informační panel v budově školy apod.).

Pro školní rok 2024/25 stanoví zřizovatel výši úplaty nejpozději do 30. 6. 2024.

 

Poděkování

01.12. 2023
PoděkováníVážení rodiče,
pevně věřím, že i vaším jménem jsem dnes poděkovala zaměstnancům naší mateřské školy za nadstandardní práci, kterou odvedli v 1. pololetí školního roku 2023/2024.
Mgr. Pavla Kicková, ředitelka

Oznámení o uzavření mateřské školy

24.11. 2023
Vážení rodiče,
mateřská škola oznamuje, že v termínu od 23. 12. 2023 do 1. 1. 2024 bude, po projednání ze zřizovatelem (usnesení Rady města č. 25 ze dne 20.11.2023), uzavřena.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům veselé Vánoce a hodně štěstní v novém roce 2024.

Stávka

24.11. 2023

Mateřská škola Dr. E. Beneše se formálně připojuje k celodenní výstražné stávce základních, středních i mateřských škol, která se uskuteční v pondělí 27. listopadu 2023.

I přesto, že nepřeruší provoz, s důvody

  • Ø Pokles (o 2 %) objemu peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství – tedy například kuchařů, jejichž platy už nyní škola dorovnává z rozpočtu na pedagogy a provoz, protože platy zaměstnanců školních jídelen se stále odvíjejí od počtu strávníků, zatím co platy pedagogů a provozních zaměstnanců od odučených hodin na třídu)

 

  • Ø Průměrný učitelský plat má podle zákona dosahovat 130 procent průměrné mzdy v celém hospodářství. Výpočet bude ale vycházet z mezd za loňský rok, takže podle odhadů bude asi na 113,5 procenta aktuálního průměru.
  • Ø Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.    

 

pro stávku souhlasí.

 

 

Nové dveře pro zásobování budovy J. Holuba


Položek: 21-30 z celkem: 32   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  
Sedmikrásky
U Jeslí 520
Šípková Růženka
Nábřeží J. Holuba 153
Barevná školka
Dr. E. Beneše 694
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou

Tel, mobil:
(+420) 315 723 402, 778 087 838

E. Beneše: 312 310 116, 315 723 402
J. Holuba: 312 310 236, 315 726 705
U Jeslí: 312 310 089, 315 727 162

Email - mslobecek@seznam.cz
jidelnamsbenese@seznam.cz
asistentka@msbenese.cz

IDDS - f6jkten
.
U Šípkové Růženky
Barevná školka
Sedmikrásky
Domů Mateřská škola Dr. E. Beneše

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign